Módszertani innovációk a szakképzés-és a felsőoktatás stratégiai fejlesztésében

Bánhidy János

Előadás vázlat

 

1) Fejlesztési stratégiák, a magyar felsőoktatásban és a szakképzésben

  • Felsőoktatás-fejlesztési stratégia
  • Szakképzés fejlesztési stratégia
  • Kapcsolódás a felnőttképzés stratégiai programjához

 

2) A képzési rendszer paradigmáit meghatározó tényezők

3) A tanuláshoz való jobb hozzáférés biztosítása az e-technológiákkal, az ismeretek, a

készségek megszerzése és frissítése céljából

  • Ugyanakkor az előnyök mellett nehézségek is megjelennek az IKT kapcsán

 

4) Az oktatás és tanulás új módszereinek a kifejlesztése

  • Az eLearning programok képzési rendszerre gyakorolt hatása

 

Összefoglalás

  • Az Európai Unióban új elméleti és gyakorlati trendek jöttek létre a tanulási formák és a tanulási környezet fejlesztésére. Az információs-kommunikációs technológiák oktatási rendszerekben történő elterjedése potenciálisan új lehetőségeket kínál a tudáshoz való jobb társadalmi-és személyes hozzáféréshez

 

  • A multimédiás számítógépek, interaktív elektronikus táblák, Internet alapú kommunikációs és tanulási keretrendszerek elterjedése, az oktatási szférában megindíthatnak tanítás, és tanulás metodikai innovációkat.

 

  • Új intézményi modellek bevezetése válik szükségessé

 

  • Oktatástechnológiai alkalmazások elterjesztésére, tudatos pedagógiai felhasználására így minden korábbinál nagyobb szükséglet mutatkozik az oktatási rendszerekben

 

  • A változás azonban nem önmagában véve a technológia használatától várható, sokkal inkább a tanulási helyzetek újjászervezésétől és az oktatók/tanárok azon kompetenciáitól függ, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az új multimédia-technológiákat, a tanulási folyamat megváltoztatásához egyszerűen- és eredményesen fel tudják használni.

 

Baja, 2010. 04.12
 
Bejelentkező űrlap