FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA VÁLSÁG ELŐTT – VÁLSÁG UTÁN

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Fekete László

Előadás vázlat

 

A világgazdasági válságot megelőző munkaerő-piaci trendek

 • Lassuló gazdasági növekedés
 • Mérsékelt vállalati munkaerő-kereslet
 • Stagnáló, alacsony foglalkoztatási szint
 • A foglalkoztatás területi és ágazati átrendeződése
 • Növekvő gazdasági aktivitás (és munkanélküliség)
 • Szerkezeti feszültségek
 • Csökkenő kereslet a szakképzetlen munkaerő iránt
 • Vesztes korcsoport - fiatal munkavállalók
 • Jelentős területi különbségek

 

A foglalkoztatottak (15-74 éves) száma, ezer fő. (éves átlagok)

 

Helyzetértékelés nemzetközi összehasonlításban. (2007. évi adatok)

Foglalkoztatási lemaradás nagy része néhány munkavállalói csoportban koncentrálódik

 • Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
 • Középkorú férfiak
 • Részmunkaidőben foglalkoztatottak
 • Kisgyermekes anyák
 • Idősebb munkavállalók (55+)

 

Foglalkoztatáspolitikai prioritások a válságot megelőzően

 • Foglalkoztathatóság növelése
 • Keresletvezérelt szak- és felnőttképzés ösztönzése
 • Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok támogatott foglalkoztatása

A globális válság foglalkoztatási hatásai

 

Átértékelt foglalkoztatáspolitikai prioritások

 

Hátrányos helyzetű álláskeresőket segítő programok (példák)

 • Hazai programok
 • ESZA támogatással működő központi programok

 

Stratégiai irányok a foglalkoztatás növelésének hosszú távú megalapozására

 

Fókuszpontok a válságot követő fellendülés foglalkoztatáspolitikájában

Baja, 2010. 04. 12.

 
Bejelentkező űrlap