A SZAKKÉPZÉS ÉS A FELNŐTTKÉPZÉS TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI

Budapesti Műszaki Főiskola- Humánfejlesztési és Módszertani Intézet

Bánhidyné Dr. Szlovák Éva

Intézetigazgató

Előadás vázlat

A szakképzésben megtett intézkedések

 • Az RFKB feladatai
 • Regisztrált TISZK-ek
 • Alternatív szakmunkásképzés
 • Új kerettanterv, központi program
 • Kompetencia területek szerint

 

A szakiskolai ösztöndíj bevezetése

 • A szakmunkásképzés kritikus pontjai
 • A szakmunkás ösztöndíj bevezetésének célja
 • Az ösztöndíj rendszer lényeges pontjai
 • Az ösztöndíj mértéke
 • További szabályok
 • Az ösztöndíj bevezetésének várható hatásai
 • Az oktatási intézmények feladata

Diagrammok

 • A gazdaság által igényelt szakképesítések országos összesítése az érintett régiók száma és a tanulói létszám alapján
 • A gazdaság által valamennyi régióban igényelt szakképesítések tanulói létszáma
 • A gazdaság által igényelt szakképesítések megoszlása szakmacsoportok szerint az érintett tanulói létszámmal
 • A keresett szakmákban tanulók létszámának megoszlása régiónként
 • A gazdaság által igényelt szakképesítések Közép-Magyarországon
 • A gazdaság által igényelt szakmák Észak-Magyarországon
 • Észak-alföld
 • Dél-alföld
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl

 

A szakképzés és a felnőttképzés törvényi változásai

 • A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztéséről szóló törvény
 • Szakképzési és Szakképzési hozzájárulási törvényekhez kapcsolódó jogszabályok várható változásai
 • A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek 2009. évi változásai
 • A törvény módosításának rövid története
 • A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és a felnőttképzés
 • A felnőttképzésről szóló törvény irányelvnek megfelelő módosításai I.
 • A felnőttképzésről szóló törvény irányelvnek megfelelő módosításai II.
 • A felnőttképzésről szóló törvény irányelvnek megfelelő módosításai III
 • A felnőttképzési törvény egyéb módosításai I..
 • A felnőttképzési törvény egyéb módosításai II.
 • Fogalmak pontosítása és meghatározása
 • A kapcsolódó jogszabályok változásai I.
 • A kapcsolódó jogszabályok változásai II.
 • Az akkreditációval kapcsolatos jogszabályi változások indokai
 • A 22/2004.(II.16.) Korm. rendelet intézmények szempontjából tekintett fontosabb tartalmi változásai
 • A 22/2004.(VI.22.) FMM rendelet intézmények szempontjából tekintett fontosabb tervezett tartalmi változásai
 • Miért van szükség új rendelet kiadására a 48/2001. (XII.29.) OM rendelet helyett?
 • A szolgáltatási törvény néhány fontos előírása a bejelentéssel, nyilvántartásba vétellel kapcsolatban I.
 • A szolgáltatási törvény néhány fontos előírása a bejelentéssel, nyilvántartásba vétellel kapcsolatban II.
 • A szolgáltatási törvény néhány fontos előírása a bejelentéssel, nyilvántartásba vétellel kapcsolatban III.
 • A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos új miniszteri rendelet várható tartalma
 • A felnőttképzési tevékenység bejelentésének, az intézmények nyilvántartásba vételének jelenlegi helyzete
 • A szakképzési törvény módosítása
 • A vizsgaszervezés jogi szabályozása
 • Vizsgaszervezés az irányelvnek megfelelően
 • A képviselői önálló indítvány által megvalósult törvénymódosítás
 • Elképzelések a felnőttképzési szakértői névjegyzékről és a szakértői továbbképzésről

 

 

 

Baja, 2010. 04.12
 
Bejelentkező űrlap