PILLANATFELVÉTEL A GYAKORLATI OKTATÁS HELYZETÉRŐL

Gyógypedagógiai szakértő

Bruckner László

ELŐADÁS VÁZLAT

A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatás; tanulószerződések (1)

 • Az iskolák szinte kivétel nélkül a duális képzést tartják ideálisnak;
 • Legalább az utolsó évfolyamon szinte minden szakképesítésben van külső helyen gyakorlat;
 • Az oktatási tevékenységre szakosodott (ÁÉV-jogutód) gazdálkodó szervezeteknél 100%-os tanulói szerződés jellemző;
 • Nem feltétlenül a csoportos képzést preferálják az iskolák...;

A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatás; tanulószerződések (2)

 • Az egyedi képzési helyek szervezése nagyon nehézkes;
 • A gyakorlati oktatásvezetők mindenütt túlterheltek;
 • A szakmai tartalom megvalósulásának ellenőrzésére többnyire már nincs kapacitás;
 • Kirívó szabálytalanságok is előfordulnak a képzési kényszer miatt (visszatartott tanulói juttatások)
 • Egyes iskolák ragaszkodnak a tanulószerződéshez – sikerrel

 

A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatás; tanulószerződések (3)

 • A gazdálkodó szervezetek többsége adminisztrációs terhek miatt nem vállalja a szerződéskötést (könyvelő dönt);
 • A kamarai képzőhelyi akkreditációt általában nem követi tartalmi ellenőrzés;
 • A kamarák, szakmai szervezetek felől nem érkezik támogatás, a vizsgaszervezést kivéve nincs kapcsolat.

Az elméleti és gyakorlati oktatás összehangolása

 • A gazdálkodó szervezetek nem ismerik a képzési programokat, különösen az új OKJ követelményeit;
 • Az iskolák adnak tanmenetet, amit azonban nem tudnak számon kérni;
 • Az iskolák többsége rugalmasan kezeli a helyzetet;
 • A képző helyek többsége alkalmatlan az új OKJ szerinti vizsgahelyszínnek (!)
 • A legtöbb iskola szerint leginkább módszertani („tanítás tanítása”) támogatásra van szüksége a cégeknek;
 • Idős oktatói gárda; a versenyszféra elszívó hatása ellehetetleníti egyes szakmák képzését.

A munkahelyi gyakorlati képzés fejlesztésére tett javaslatok

 • Adminisztrációs terhek delegálása a kamarák felé (egyedi képzési helyek);
 • Egységesített jogszabálytár működtetése egy honlapról;
 • Iskolák bevonása a szakmai tevékenység felügyeletébe, ehhez források biztosítása;
 • Potenciális képzőhelyek országos listájának összeállítása.

Baja, 2009. október 20-22.

 
Bejelentkező űrlap